Bogen om Earthing - på engelsk - 2. udgave

Bogen om Earthing udkom i 2010 og indholdt studier, vidnesbyrd og den fysiske forklaring på fordelene ved jordforbindelse. Denne første udgave er oversat til dansk: Earthing - Den helende Jord.

Den originale, engelske version, findes nu i en 2. udgave fra 2014. Bogen er en fantastisk beretning om hvordan den pensionerede kabel-TV installatør en dag fik ideen til Earthing og hans og andres erfaring igennem mere end seksten år.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
DKK 78,00
DKK 130,00
Du sparer: DKK 52,00
OBS! Se Betaling og levering her
Model/varenr.: 30-05
Lager: På lager
Lager: På lager

Bogen om Earthing - på engelsk - 2. udgave - 2014

Bemærk: Der er ingen umiddelbare planer om oversættelse til dansk af 2. udgaven.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
"Denne inspirerede og veldokumenterede bog forklarer den fare, vi står overfor, ved at være afskåret fra Jordens kraft og energi og dens ubegrænsede forråd af gratis frie elektroner. Kunne megen sygdom, kronisk inflammation, dårlig søvn og mere være resultatet? En brilliant hypotese, velfunderet i videnskaben."
                                                    Nicholas Perricone, M.D., forfatter til 'Ageless Face, Ageless Mind'

"Earthing er en opdagelse på lige fod med penicillin. Denne bog er måske det vigtigste læsestof i det enogtyvende århundrede."
                                                   
Ann Louise Gittleman, ph.d., forfatter til 'The Fat Flush Plan'

"Earthing er måske lige så grundlæggende som sollys, luft, vand og næringsstoffer. ›Må Jorden være med dig‹"
                                                  Gary E. Schwartz, PhD., professor i psykologi og medicin ved
                                                  University of Arizona, og forfatter til 'The Energy Healing Experiments'

 

Her er nogle eksempler på de mange studier, der er offentliggjort om jordforbindelse siden år 2000:

På dette tidlige tidspunkt i forskningen var Clint Ober overbevist om, at årsagen til de gode resultater skyldtes, at den 'jordede' gruppe testpersoner blev beskyttet mod ELF, de lavfrekvente elektromagnetiske felter vi påvirkes af gennem vort el-system og de apparater vi omgiver os med.. Det viste sig senere, at resultaterne var ligeså opsigtsvækkende hos personer der ikke var udsat for ELF. Det skyldtes en justering af det biologiske ur, der styrer vores døgnrytme og en positiv ændring i vores autonome nervesystem (se nedenfor). Se søvnstudiet her. Brugere af teknologien beretter næsten enstemmigt om bedre søvn. 
Ved de forskellige kontrollerede studier der siden er foretaget er der brugt lagener eller ledende plastre (elektroder). Se i butikken.
VIGTIGT: Da jordforbindelse påvirker kroppens fysiologi, skal personer der indtager medicin læse her.

Bedre søvn

Tilbage i januar 2000 offentliggjordes det første kontrollerede forsøg. 60 personer mellem 23 og 74 år blev delt i to grupper. Begge grupper sov på en speciel måtte, men kun hos den ene gruppe var måtten forbundet til jorden med et jordspyd. Deltagerne vidste ikke, om de var forbundne eller ej. Resultaterne var meget overbevisende for den gruppe der, i de 30 dage forsøget varede, havde sovet med jorforbindelse:
  • 85 % faldt hurtigere i søvn
  • 93% rapporterede bedre søvn i løbet af natten
  • 82% oplevede væsentlig reduktion i muskelstivhed
  • 74% oplevede reduktion eller ophør af kroniske ryg- og ledsmerter
  • 100% rapporterede at de følte sig mere udhvilede
  • 78% rapporterede et generelt bedre helbred
 

Smerter / inflammation

Et infrarødt varmesøgende kamera viser her en 44 år kvinde, der i 9 måneder havde haft betydelige kroniske rygsmerter (de røde områder i billedet til venstre).

Efter at have sovet i blot 4 uger på et lagen med jordforbindelse ses en tydelig reduktion i inflammation og kvinden rapporterede væsentligt færre rygsmerter og stivhed. Efter 8 uger var smerterne fuldstændigt ophørt.

Se mange flere overbevisende resultater her.

Sårheling

Billederne til højre viser helingen af et 8 måneder gammelt, åbent sår hos en 84-årig kvinde. Kvinden havde trods speciel sårbehandling ikke registreret nogen bedring. Efter blot 2 uger med 30 minutters daglig jordforbindelse ved hjælp af elektroder, var helingen fundstændig.
Se også Earthing og sport.

Det kardianske ur, styrer døgnrytmen og bl.a. søvn

I 2004 offentliggjorde Journal of Alternative and Complimentary Medicine et studie med følgende konklusion: Udskillelse af stresshormonet kortisol normaliseres i forhold til sin normale rytme, dvs. lavest kl. 24.00 og højest ved kl. 08.00.
Her ses kortisolniveauet hos de 12 forsøgspersoner før og efter at de i 8 uger havde sovet med jordforbindelse. Forsøget viste tydeligt at fysisk jordforbindelse har positiv indvirkning på det biologiske ur, idet udskillelsen af af kortisol blev normaliseret. Forsøgspersonerne var udvalgt, fordi de klagede over dårlig søvn, smerte og stress. Resultatet var generel bedre søvn, mindre smerte og stress. Se hele studiet her.
Udskillelsen af kortisol styres af det indre 'døgnrytme-ur' (carcadian clock), der ifølge forskerne bag jordforbindelse, påvirkes af jordens pulserende overfladeenergi af elektroner. Også schumanresonansen på 7,83 Hz kan have en påvirkning. Klik her og se en engelsksproget video, der fortæller en kort historie om Schumann resonansen og overbevisende forsøg over en periode på 30 år; forsøg der viser resonansens indvirkning på vores helbred.

Det autonome nervesystem

Også det autonome nervesystem påvirkes af fysisk kontakt med jorden. Et studie fra 2006 viser tydeligt, at kroppen går ind i en mere afslappet tilstand, det vil sige fra det sympatiske til det parasympatisk nerve system. Følgende målinger fra studiet viser, at der sker en ændring i samme øjeblik forsøgspersonerne forbindes til jord.
EEG måling viser et tydeligt fald i hjerneaktivitet.

EEG måling viser et tydeligt fald i hjerneaktivitet. 

      SEMG måling viser et tydeligt fald i muskelspænding.

Den afslappethed, der indtræder ved forbindelse med jorden, er en af forklaringerne på resultatet af søvnstudiet. Se hele studiet her. Studiet blev bekræftet i 2007 af endnu et studie målt på kroppens energibaner (meridianer). Se dette studie her. Og blev igen bekræftet ved et pilotstudie med for tidligt fødte børn. Se nedenfor.

Restitution / inflammation

2010 fulgte endnu et af de mange studier, der i dag foreligger omkring jordforbindelse. Trods et begrænset antal deltagere viste studiet tydeligt, at den muskelømhed/smerte, der opstår efter hård fysisk aktivitet, også kaldet forsinket muskelømhed, reduceres kraftigt.
En øget inflammatorisk aktivitet ses normalt ved forhøjet niveau af bl.a. hvide blodlegemer, lymfocyter og monocyter. Graferne ovenfor viser en væsentlig nedsat aktivitet hos de deltagere, der blev 'behandlet med jordforbindelse', sammenlignet med de deltagere, der ikke blev. Det betyder meget hurtigere heling og genoptagelse af den fysiske aktivitet. Det er derfor ikke utænkeligt at jordforbindelse var medvirkende til den succes de amerikanske cykelhold med Lance Armstrong og Alberto Contador oplevede under Tour de France.
Se alle de parametre der blev målt på i dette studie her.

Elektromagnetismens påvirkning af blodet

I den følgende video demonstrerer professor Magda Havas fra Canada, hvordan lavfrekvent stråling fra en PC og højfrekvent stråling fra en trådløs telefon kan påvirke vores blod.

På almindelige PC'er
skal du vælge YOUTUBE
for at få fuld skærm, som
åbner i et nyt vindue.

 

Forbedret kredsløb/afklumpning af blodet 
De følgende billeder, taget af Dr. Stephen Sinatra, viser den effekt jordforbindelse har på blodet. Billederne er taget med et darkfield mikroskop og viser blodet fra tre personer taget umiddelbart før og efter 40 minutters jordforbindelse.
Billederne til venstre er taget før, og billederne til højre er taget efter. De viser tydeligt en ’afklumpning’ af blodet, hvilket medfører en væsentlig bedring af kredsløbet. Det vil blandt andet kunne forhindre åreforkalkning/ blodpropper.
I 2013 offentliggjordes et studie i Journal of Alternative and Complementary Medicine, som bekræfter de kliniske fund foretaget af Dr. Stephen Sinatra.

Jordforbindelsens effekt på blodets viskositet

Overfladen af røde blodlegemer bærer en negativ elektrisk ladning, der opretholder afstanden mellem celler i blodbanen. Jo stærkere den negative ladning jo større er potentialet for celler til at frastøde hinanden, hvilket 'fortynder' blodet og øger gennemstrømningen. Jorforbindelsen øger zetapotentialet (evnen til at frastøde hinanden).
I dette korte video klip, ses en demonstration af jordforbindelsens effekt på røde blodlegemers Zeta potentiale, taget fra en af ti deltagere i et eksperiment offentliggjort i 2013. Deltagerne blev jordforbundet i to timer ved hjælp af Earthing elektroder (plastre), placeret under begge fødder og i håndfladen af begge hænder, og forbundet med en ledning til et jordspyd placeret i jorden udenfor .
På almindelige PC'er
skal du vælge YOUTUBE
for at få fuld skærm, som
åbner i et nyt vindue.
I forsøget blev en enkelt dråbe blod taget fra hver deltager før og ved slutningen af jordforbindelses sessionen. Hver gang blev blodprøven udsat for et elektrisk felt og overvåget med hensyn til feltets effekt på de røde blodlegemer bevægelse, som set i et mørkefelt mikroskop. Billedet til venstre viser røde blodlegemers bevægelse og aggregering (sammenklumpning ), før jordforbindelsen. Billedet til højre er taget ved afslutningen af jordforbindelses sessionen og viser resultaterne af den forbedrede zetapotentielle virkning : forbedrede røde blodlegemers aggregering (mindre klumpning ) og bedre gennemstrømning ..
Disse ændringer tyder på en større negativ overfladeladning på de røde blodlegemer, et resultat af jordforbindelsen, der producerer et stærkere zetapotentiale og blod udtyndende virkning.
Teknisk set, øgedes den gennemsnitlige Zeta potentielle værdi hos de ti deltagere i undersøgelsen, med en faktor på 2,70 - næsten tre gange !
Konsekvenserne er betydelige. Tykkere blods viskositet er forbundet med en række kliniske situationer, herunder hypertension (for højt blodtryk), rygning, lipidforstyrrelser, alder og diabetes mellitus. Forskning har fundet dårlig zetapotentiale i de røde blodlegemer blandt diabetikere, og endnu dårligere blandt diabetikere med hjerte-kar sygdomme.
Hvis det bekræftes ved efterfølgende forskning, indikerer denne pilotundersøgelse, at forbindelse med Jordens naturlige elektrisk ladning og overflade elektroner, kan fremme en ønskelig elektrodynamik i blodet, og specifikt bedre blodgennemstrømning (kredsløb). Se studiet her.

Forbedret kredsløb gavner ansigtets hud (teint).

Mange brugere af jordforbindelse beretter, at de får mere farve i kinderne på grund af jordforbindelse.  
Et kontrolleret studie fra 2014 viste en øget blodgennemstrømning i ansigtets hud. Deltagerne var jordforbunden ved hjælp af en måtte, et hovedpudebetræk og et elektrodeplaster. På mindre ende en time viste et specielt kamera (Laser Speckle Contrast Imaging Camera) en tydelig øgning i ansigtshudens blodgennemstrømning.

Du finder hele studiet her. Den bedre blodgennemstrømning bliver også bekræftet af en anmeldelse fra Mona Tolsvig. Se anmeldelsen her.

VIGTIGT: Da jordforbindelse påvirker kroppens fysiologi, skal personer der indtager medicin læse her.

Jordforbindelse og for tidligt fødte / inflammation
En 2014 pilotundersøgelse antyder, at sundheden for tidligt fødte børn kan bedres med jordforbindelse. Forskere ved Pennsylvania State University Børnehospitals Neonatale Intensivafdeling i Hershey, har rapporteret øjeblikkelige og væsentlige forbedringer i målinger af det autonome nervesystem (ANS).Deres undersøgelse, præsenteret på en pædiatrisk medicinsk konference i 2014, afventer offentliggørelsen. 
ANS er vigtig i reguleringen af inflammatoriske reaktioner og stressreaktioner.
Børnene var 5-60 dage gamle og klinisk stabile. Jordforbindelse viste en stor forbedring i hjertefrekvensvariabiliteten (HRV), hvilket indikerer en forbedret vagus-nerve-transmission. Vagus-nerven, der løber fra hjernestammen til maven, er hovednerven i den parasympatiske del af ANS, der blandt andet regulerer funktionen af lunger, hjerte og tarme. HRV refererer til ændringer i hjertefrekvensen og er påvirket af de sympatiske og parasympatiske grene af ANS. Hvor den sympatiske del af ANS repræsenterer stress, er afslapning repræsenteret af den parasympatiske del.
Dette er det første studie foretaget med nyfødte. I 2011 demonstrerede et studie en hurtig bedring af HRV blandt voksne og resulterede i et skifte fra en over-aktivt sympatisk tilstand, til en afslappende parasympatisk tilstand. En forbedring af HRV kan reducere sandsynligheden for stressrelaterede lidelser.
I det nye studie indtraf en forbedret HRV konsekvent hos 20 børn, der blev jordforbundet i 20-40 minutter. Forbedringen forsvandt hurtigt, når jordforbindelsen blev afbrudt. Jordforbindelsen var etableret, mens børnene lå i kuvøse, og ved hjælp af et elektrodeplaster på børnenes hud, forbundet til jordforbindelsen i en af hospitalets stikkontakter.
Dr. Palmer og hans forskerkolleger, der står bag studiet, har tidligere rapporteret, at reduktion af vagus nervens funktion, er en indikator for "necrotizing enterocolitis". En lidelse der er blandt de mest almindelige dødsårsager hos for tidligt fødte.
Yderligere forskning er naturligvis nødvendig, men dette studie er godt nyt for for tidligt fødte børn.
Læs mere på http://www.earthinginstitute.net/grounding-help-for-premature-babies/
Jordforbindelse og fibromyalgi

Kronisk udbredte smerter i kroppen, som ofte ses sammen med moderat til ekstrem træthed, hovedpine, problemer med tænkning og hukommelse ("fibro tåge") og søvnforstyrrelser - det er fibromyalgi. Det påvirker 3 til 6 procent af verdens befolkning, hvoraf mere end tre fjerdedele er kvinder. Eksperter mener generelt, at det er forårsaget af en kombination af mange fysiske og følelsesmæssige stressfaktorer. Selv om der ikke er undersøgelser omkring jordforbindelse og fibromyalgi, har vi modtaget tilbagemeldinger i årenes løb fra mennesker med fibromyalgi, der er blevet hjulpet af jordforbindelse. Denne artikel indeholder tre tilfælde. Vi mener, at jordforbindelse hjælper ved at reducere inflammation og smerte, fremme søvn og berolige nervesystemet.

Læs her er en lidt forkortet oversættelse af rapport modtaget den 23. oktober 2015 fra Earthinginstitute.net

VIGTIGT: Da jordforbindelse påvirker kroppens fysiologi skal personer, der indtager medicin, læse her.

 

Se den alfabetiske liste over beretninger fra læger og brugere her på earthinginstitute.net

 

Going Organic

Det amerikanske tidsskrift Going Organic skrev i 2012 en stor artikel om Earthing med omtale af de spændende studier. Se artiklen her

Her finder du en opdateret oversigt over forskning i fysisk jordforbindelse. 

På Earthing Institutes' blog er der løbende information omkring forskning, samt beretninger fra almindelige brugere og lægers beretninger om resultater hos deres patienter. Besøg Earthing Institute..

VIGTIGTDa jordforbindelse påvirker kroppens fysiologi skal personer, der indtager medicin, læse her.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på tlf: 7575 1310.